Uw aangifte

Aan te leveren informatie

Vink hieronder aan wat op u van toepassing is. Klik daarna op de button [klaar] en er verschijnt een overzicht van aan te leveren informatie.

Checkbox Form